Enerji Verimliliği

Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında…

Devamını Oku

Hidrolik Enerji

Çeşitli enerji kaynakları içerisinde hidroelektrik enerji santralleri çevre dostu olmaları ve düşük potansiyel risk taşımaları sebebiyle tercih edilmektedir. Hidroelektrik santraller; çevreye uyumlu, temiz, yenilenebilir, yüksek verimli, yakıt gideri olmayan, uzun ömürlü, işletme gideri çok düşük dışa bağımlı olmayan yerli bir kaynaktır. 2021 yılında hidroelektrik kaynaklı 55,5 milyar kWh elektrik üretilmiştir.…

Devamını Oku

Türkiye Genel Enerji Denge Tabloları

2021 yılında toplam birincil enerji arzı 159,4 milyon tep (ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşmiş olup 2020 yılındaki 147,2 milyon tep’lik değere göre %8,33 oranında artmıştır. Birincil enerji arzındaki yerlilik oranı %29 seviyesindedir. Bir önceki yıla göre katı yakıt arzı %2,1 oranında artarak 41,5 milyon tep, petrol arzı %4,3 oranında artarak…

Devamını Oku

Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar

Dünyadaki yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili uluslararası projeler takip edilerek çalışmaların ve gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve analizleri yapılmaktır. Üye olduğumuz uluslararası organizasyonlarla (IEA, IRENA, KEI, G20, D-8, vb.) koordinasyon sağlanarak ortak çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği ile yürütülen çalışmalar takip edilerek süreçlerin hızlandırılması çalışmaları yapılmaktadır. Ülkemizin ihtiyaç ve şartlarına uygun…

Devamını Oku